HomeWedstrijdorganisatieWedstrijdorganisatie
Wedstrijdorganisatie Printvriendelijke versieSend by email

 

   Ignace Van Leirberghe, Head Captain
   Beste golfvrienden.

   De rubriek “Activiteitenkalender” toont je het ruime aanbod van onze golfschool.

Deze term is niet zomaar gekozen, in plaats van over wedstrijden te spreken, willen we je met het Sportcomité een golfconcept aanbieden dat past binnen de cultuur van onze golfschool.

In ons “mission statement” zitten twee belangrijke doelstellingen: enerzijds de werving en begeleiding van nieuwe leden en anderzijds het organiseren van speelmogelijkheden voor de gevorderden. Daarom streven we altijd naar een harmonieuze kalender, waarbij voldoende aandacht wordt besteed aan alle categorieën.

Door de aanleg van de eigen holes in Drongen zijn de mogelijkheden enorm gestegen. Niet alleen voor opleiding en initiatie, maar ook voor tal van leuke wedstrijden dicht bij huis. Maar ook de verschillende wedstrijden op andere banen worden jaar na jaar geëvalueerd en bijgeschaafd. In samenwerking met partners worden regelmatig uitstappen naar het buitenland georganiseerd.

De kalender is niet vast en staat open voor nieuwe en creatieve ideeën. Wij willen immers een platform aanbieden waar golfers elkaar kunnen ontmoeten in een aangename clubsfeer. De kalender  kan dus gemakkelijk aangepast worden aan de noden van onze leden en online geactualiseerd worden.

Voor de begeleiding van de wedstrijden blijven de captains de eindverantwoordelijkheid hebben. Zij worden daarin bijgestaan door leden van het begeleidingsteam, die o.a. ook actief zijn in het stappenplan en het GVB.

Voor elke activiteit wordt er vanuit het Sportcomité een verantwoordelijke coördinator (M/V – hierna “hij” genoemd) aangesteld.

Wat is nu de taak van een coördinator?
Hij staat in van bij het begin tot het einde voor het goede verloop van de wedstrijd of activiteit. Voor de wedstrijd volgt de coördinator nauwgezet de inschrijvingen op om, indien nodig, proactief te kunnen bijsturen. Daarbij wordt rekening gehouden met o.a. aantal deelnemers, opmerkingen van de deelnemers via i-golf, het weer, baancondities, handicapvereisten, vragen van de sponsors, enz.

Een viertal dagen vooraf maakt hij de startlijsten op en via het secretariaat vergewist hij zich in welke condities de wedstrijd al dan niet als kwalificatie of niet-kwalificatie wedstrijd zal doorgaan, gevolgd door de communicatie naar de deelnemers. Hij haalt vervolgens de scorekaarten en de prijzen af.

Op de dag zelf controleert hij vooraf de administratieve afspraken en de local rules. Soms staat hij ook in voor de afrekening van de wedstrijd fee. Deze is samengesteld uit de green fee en een bijdrage voor de administratieve en organisatorische kosten.

Hij zorgt voor een vlekkeloze start en een optimale begeleiding tijdens de wedstrijd.
Na de wedstrijd worden de scorekaarten door hem verzameld en binnen de 24 uren verwerkt in het I-golf programma.

De coördinators staan nominatief bij elke activiteit vermeld, zodat met hen contact kan opgenomen worden. De administratieve ondersteuning blijft gecentraliseerd in het  secretariaat.

Voor de prijsuitreiking zijn er twee principes, ofwel direct na de wedstrijd, bv. bij wedstrijden die gesponsord zijn of wedstrijden te Drongen, ofwel maandelijks tijdens de "happy hour" voor alle gespeelde wedstrijden van de verlopen maand. De locatie van de prijsuitreiking wordt ook bij elke activiteit vermeld, alsook het indicatieve uur. Indien er een specifieke dresscode is, dan wordt dit vooraf bekendgemaakt. Winnaars die zich hieraan niet houden zien de prijs aan hun neus voorbijgaan. Het prijzenpakket wordt democratisch beheerd. Deelnemen is belangrijker dan winnen. Misbruiken bij het noteren van de scores in functie van het prijzenpakket worden zo vermeden.

Het handicap- en regelbeleid rondom de activiteiten is in de desbetreffende rubriek op onze website terug te vinden. Voor wat betreft de externe wedstrijden is het de coördinator samen met de handicap- en regelcommissie die beslissen over het al of niet qualifying zijn van de wedstrijd of van het al of niet qualifying zijn voor een deel van de deelnemers.

De deelname aan onze activiteiten staat ook open voor familieleden, guests en genodigden. De coördinator beslist over de al of niet deelname. Prioritair zijn onze leden. De gastspelers komen niet in aanmerking voor de prijzen, met uitzondering van sommige gesponsorde wedstrijden.

Ik ben ervan overtuigd dat alle leden zich in deze activiteitenkalender kunnen terugvinden. Wij staan ten allen tijde open voor jullie creatieve en opbouwende voorstellen.