HomeGolfregels
Golfregels Printvriendelijke versieSend by email
Eric   Eric Maes - Voorzitter Handicap & Regel Comité

Beste golfvrienden,

Zoals reeds aangekondigd in de Newsletter zijn vanaf 1 januari 2008 de nieuwe golfregels van kracht. Dit kadert in de vierjaarlijkse herziening van de regels.

De wijzigingen uitgewerkt door de R&A en de USGA hebben als voornaamste doel de regels te verduidelijken en om de strafmaat in een aantal omstandigheden terug te brengen tot een niveau vergelijkbaar met dat van vergelijkbare overtredingen op de regels.

De belangrijkste wijzigingen

 • Het is nu toegestaan om in een hindernis (water of bunker) een niet-bewegende bal op te nemen voor identificatie.
  Als gevolg van het voorgaande wordt men nu wel bestraft (2 slagen of verlies van hole) wanneer men een verkeerde bal speelt uit een hindernis.
   
 • Wanneer men de bal tegen de eigen uitrusting (kar, tas), caddie, partner of zichzelf slaat, krijgt men voortaan slechts 1 strafslag (zowel in stroke- als matchplay).
   
 • Het terugplaatsen van een gemarkeerde bal dient te gebeuren door dezelfde persoon die de bal gemarkeerd heeft. Indien dit niet gebeurt (en de fout wordt niet hersteld), krijgt de speler 1 strafslag.
   
 • Wanneer een bal in beweging is, mag een obstakel dat de beweging van de bal zou kunnen beïnvloeden niet worden weggenomen, met uitzondering van de uitrusting van een speler of de bewaakte, weggenomen of omhooggehouden vlaggenstok.
   
 • Het is voortaan ook toegestaan om schrijlings ten opzichte van de puttinglijn te staan indien dit onbedoeld gebeurt of om te vermijden dat men op de puttinglijn van een andere speler zou staan.
   
 • Vervanging van de term “redelijke zekerheid” (“reasonable evidence”) door “bekend of praktisch zeker” (“known or virtually certain”).
   
 • Nota toegevoegd bij Regel 14-3 die het Wedstrijdcomité toelaat een Plaatselijke Regel uit te vaardigen die hulpmiddelen toestaan die de afstand meten. Voor alle duidelijkheid dus: als er geen Plaatselijke Regel is, blijft het dus verboden met een laser ranger/GPS systeem de afstanden te meten op straf van diskwalificatie...
   
 • Belangrijk is verder ook dat er nieuwe vereisten zijn waaraan het materiaal moet voldoen met betrekking tot het zogenaamde trampoline-effect. Merk op dat dit slaat op ALLE clubs (met uitzondering van de putter) en dus niet alleen op de driver.
  Let op: als je dergelijke clubs in je tas hebt en er niet mee speelt loop je ook nog een straf op:
  • 2 slagen per hole dat ze in je tas zitten met een maximum van 4 slagen in strokeplay.
  • Verlies van hole met een maximum van 2 holes in matchplay.
  • Spelen met dergelijke club heeft onherroepelijk diskwalificatie tot gevolg.
   Ga dus na of je clubs niet op de “verboden” lijst staan

Nuttige links:

Vergeet tot slot niet:

Play the ball as it lies

Play the course as you find it

And if you can't do either, do what is fair

But to do what is fair, you need to know the Rules of Golf